KVALITETA

CERTIFIKAT

Kvaliteta peleta u EU izražava se certifikatom ENplus koji razvrstava pelet u različite kategorije kvalitete i cijene. ENplus norma jedina je priznata i kvalificirana službena norma u EU, i on a je dokaz i garancija kvalitete peleta, a grupirana je u klase A1, A2 i B.

Najvažniji razlikovni faktor među navedenim certifikatima je udio pepela u peletu, koji prilikom sagorijevanja peleta ostaje u peći, uzrokujući pritom smanjenje proizvodnje toplinske energije i povećanje troškova održavanja toplinskih postrojenja potrošača. Više o certifikatu saznajte OVDJE.
Pelet koji na vrećama sadrži logo ENplus zadovoljava stroge kriterije kvalitete, stoga pri kupnji potražite pelet sa ENplus žigom kvalitete.

Moderator d.o.o. posjeduju ENplus normu kvalitete A1 i A2, pod brojem HR002.

Kontrola kvalitete

Kriteriji kontrole kvalitete od strane certificirajućeg tijela ENplus nalažu da tvrtka Moderator d. o.o. kao nositelj ENplus certifikata svakodnevno ispituje vrijednosti kvalitete u svom internom labaratoriju kvalite, čime se osigurava kontinuirana kvaliteta peleta u proizvodnji.

Kvaliteta peleta

Kvalitetu domaće sirovine osigurava certifikat dobavljača Hrvatske šume d.o.o., kao i sam certifikat dobiven naknadnim ispitivanjima proizvoda.
FSC® certifikacija znači da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim pravilima.

U 2015. godini, tvrtka Moderator d.o.o. dobila je nagradu Ministarstva poduzetništva u kategoriji “Najbolji mali poduzetnik”.