KVALITETA

CERTIFIKAT

Kvaliteta peleta u EU izražava se certifikatom ENplus koji razvrstava pelet u različite kategorije kvalitete i cijene. ENplus norma jedina je priznata i kvalificirana službena norma u EU, i on a je dokaz i garancija kvalitete peleta, a grupirana je u klase A1, A2 i B.

Najvažniji razlikovni faktor među navedenim certifikatima je udio pepela u peletu, koji prilikom sagorijevanja peleta ostaje u peći, uzrokujući pritom smanjenje proizvodnje toplinske energije i povećanje troškova održavanja toplinskih postrojenja potrošača. Više o certifikatu saznajte OVDJE.
Pelet koji na vrećama sadrži logo ENplus zadovoljava stroge kriterije kvalitete, stoga pri kupnji potražite pelet sa ENplus žigom kvalitete.

Peleti tvrtke Moderator d.o.o. posjeduju ENplus normu kvalitete A2, pod brojem HR002.

ENplus certifikat

Kontrola kvalitete

Kriteriji kontrole kvalitete od strane certificirajućeg tijela ENplus nalažu da tvrtka Moderator d. o.o. kao nositelj ENplus certifikata svakodnevno ispituje vrijednosti kvalitete u svom internom labaratoriju kvalite, čime se osigurava kontinuirana kvaliteta peleta u proizvodnji.

Kvaliteta peleta

Kvalitetu domaće sirovine osigurava certifikat dobavljača Hrvatske šume d.o.o., kao i sam certifikat dobiven naknadnim ispitivanjima proizvoda.
FSC® certifikacija znači da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim pravilima.

U 2015. godini, tvrtka Moderator d.o.o. dobila je nagradu Ministarstva poduzetništva u kategoriji “Najbolji mali poduzetnik”.