Peleti Like

Drvni peleti

PELETI LIKE proizvod je društva MODERATOR d.o.o. te je najprodavaniji proizvod namijenjen za hrvatsko tržište u svojstvu prepoznatljivosti izvorišta drvne sirovine PELETI LIKE (Ličko-Senjska županija) koja se koristi za proizvodnju drvnog peleta, a koja se snabdijeva iz okolnih šuma proizvodnog pogona u Udbini.

U sastavu se nalaze 70% bukva i 30% jela-smreka i zbog odličnih karakteristika svrstava se među pelete visoke A1 ENplus kvalitete, što znači da proizvodi najmanje pepela, lako gori i sadrži čistu piljevinu.

Zbog sastava bukve daje izrazito visoku ogrijevnu vrijednost od 5,5 kwh/kg, što je 20% više u odnosu na ostale proizvode, dok je udio pepela unutar granica A1 ENplus kvalitete.

Pakiranje: paleta – 78 vreća po 15 kg = cca 1.170 kg