POTPORA

Obnovljivi izvori energije

Društvo Moderator d.o.o. je u 2020. godini ostvarilo bespovratna sredstva za Informatičko upravljački sustav u proizvodnji peleta u okviru poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2“; Referentna oznaka: KK.03.02.1.19

Naziv projekta: Informatičko upravljački sustav u proizvodnji peleta

Kratki opis projekta:
Provedbom ovog projekta poduzeće Moderator d.o.o. je osiguralo zamjenu dotrajalog sustava upravljanja proizvodnjom sa novim i suvremenim hardverskim i softverskim rješenjima koja omogućavaju stabilnost proizvodnje, kontrolu potrošnje energije, predviđanje kvarova, stabilnost proizvodnog pogona, daljnju nadogradnju proizvodnog sustava, smanjenje proizvodnih troškova i povećanje profitabilnosti u prozvodnji peleta. Nakon uspješne instalacije i testiranja, zaposlenici su bili obučeni za rad sa novim sustavom.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 460.000,00 kn sa PDV-om
Iznos sufinanciranja EU: 289.181,40 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 01. srpnja 2020 do 01. listopada 2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Davor Zec, direktor
info@moderator.hr

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: https://strukturnifondovi.hr/en/nabave-lista/ikt-tehnologijom-do-konkurentnosti/

Tvrtka Moderator d.o.o. je u 2013. godini ostvarila bespovratna sredstva iz proračuna Republike Hrvatske koja su dodijeljena od strane HAMAG INVEST-a na pilot projektu „Poticanje energetske učinkovitosti“

U 2015. godini, tvrtka Moderator d.o.o. dobila je nagradu Ministarstva poduzetništva u kategoriji “Najbolji mali poduzetnik”.