POTPORA

Digitalna transformacija tvrtke MODERATOR d.o.o. – NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0179

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost kao dio instrumenta EU sljedeće generacije (NextGeneration). Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. temelj je za korištenje sredstava iz spomenutog Mehanizma te se na temelju navedenog strateškog dokumenta planiraju ulaganja koja su u skladu s propisanim ciljevima Mehanizma.

Tvrtka MODERATOR d.o.o., u suradnji s tvrtkom SPECULUM d.o.o. za poslovno savjetovanje pripremila je i provodi projekt „Digitalizacija poslovanja tvrtke MODERATOR d.o.o.“, koji se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Poziva „Bespovratne potpore za digitalizaciju“, NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.

OPIS PROJEKTA

Projekt „Digitalizacija poslovanja tvrtke MODERATOR d.o.o.“ predstavlja ulaganje u digitalnu transformaciju poslovanja poduzeća kao pretpostavka za održavanje konkurentnosti te daljnji rast i razvoj tvrtke MODERATOR d.o.o. Cilj projekta je digitalizirati tvrtku nabavom i implementacijom digitalnih rješenja te jačanjem digitalnih vještina zaposlenika s ciljem ostvarenja unaprjeđenja poslovnih procesa te povećanja konkurentnosti i tržišne pozicije tvrtke.
Projektom će se implementirati nova optimizacija poslovnih procesa poduzeća kroz iplementaciju novih ERP i BI (Bussines Intelligence) rješenja te educirati djelatnici za rad na ERP I BI sustavu.

Proces implementacije će uključivati:

  • Rješenje za integrirano upravljanje poslovnim funkcijama – ERP
  • 1 licenca za BI rješenje za poslovanje i naprednu analitiku
  • Set IKT opreme (računala, serverska i mrežna infrastruktura)
  • Edukacija zaposlenika za korištenje ERP i BI rješenja

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:
A1 Nabava i implementacija IKT rješenja i opreme u svrhu digitalne transformacije poslovanja tvrtke Moderator
A2 Jačanje digitalnih vještina zaposlenika tvrtke Moderator

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta: Digitalizirati tvrtku MODERATOR nabavkom i implementacijom digitalnih rješenja te jačanjem digitalnih vještina zaposlenika.

Uspješnom provedbom projekta za MODERATOR d.o.o. omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

  1. Unaprijeđeno 9 poslovnih procesa tvrtke nabavom i implementacijom digitalnih rješenja,
  2. Ojačane digitalne vještine 11 zaposlenika tvrtke,
  3. Uveden 1 novi poslovni model na eksternoj razini, omogućen implementacijom sustava za automatsko naručivanje koji omogućuje novi digitalizirani način komunikacije i pružanja usluga sa kupcima, dobavljačima i podizvođačima),
  4. Izlazak na nova tržišta,
  5. Povećan prihod od prodaje.

Ukupna vrijednost projekta:
143.287,60 EUR (1.079.600,42 HRK)
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova:
114.630,08 EUR (863.680,34 HRK)
Bespovratna sredstva:
80.241,05 EUR (604.576,19 HRK)
Razdoblje provedbe projekta:
01.02.2023. – 01.02.2024.
Kontakt osoba za više informacija:
Ivan Hrešć, direktor tvrtke MODERATOR d.o.o.
E-mail: info@moderator.hr

Više informacija o mogućnostima sufinanciranja putem fondova EU nalazi se na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/

Obnovljivi izvori energije

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije tvrtke MODERATOR d.o.o.

Tvrtka Moderator d.o.o. provodi projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije tvrtke MODERATOR d.o.o.“. Projekt se provodi u sklopu natječaja ”Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” te isti financira Europska unija – NextGenerationEU. Ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan je 29.12.2021.

OPIS PROJEKTA
Provedbom 1 mjere OIE – ugradnjom fotonaponske elektrane za vlastite potrebe , osigurat će se kvalitetna opskrba energijom, uz smanjivanje negativnih učinaka na okoliš te će se postići ciljevi i rezultati projekta – smanjenje potrošnje isporučene energije projektnoj cjelini PROIZVODNOG POGONA tvrtke za 1.846.152 kWh, odnosno 21,68% u odnosu na referentnu isporučenu energiju.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Opći cilj: smanjiti potrošnju isporučene energije u energetski troškovnoj cjelini tvrtke MODERATOR d.o.o. kroz provedbu OIE mjere, odnosno ugradnju fotonaponske elektrane na proizvodnom kompleksu u vlasništvu tvrtke
Specifični cilj: smanjenje potrošnje isporučene energije projektnoj cjelini PROIZVODNI POGON tvrtke za 1.846.152 kWh, odnosno 21,68% u odnosu na referentnu isporučenu energiju.

PROJEKT OBUHVAĆA SLJEDEĆE ELEMENTE:
EP1 Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
EP2 Aktivnosti energetske obnove
EP3 Upravljanje projektom
EP4 Promidžba i vidljivost

USPJEŠNOM PROVEDBOM PROJEKTA OMOGUĆIT ĆE SE POSTIZANJE SLJEDEĆIH REZULTATA:
R1 Uspješno apliciran projektni prijedlog
R2 Ugrađena 1 fotonaponska sunčana elektrana
R3 Projekt uspješno završen
R4 Povećana vidljivost projekta te vidljivost usluga i proizvoda Prijavitelja

Ukupna vrijednost projekta:
11.536.763,95 kn

Bespovratna sredstva:
5.943.605,86 kn

Razdoblje provedbe projekta:
15.05.2020. – 15.03.2023.

Kontakt osoba za više informacija:
Ivan Hrešć, direktor
E-mail: info@moderator.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr

„Moderator d.o.o. je dana 11. prosinca 2018. godine prijavio projekt „Povećanje kapaciteta i modernizacija strojeva za pridobivanje drvne sječke za energiju – MODERATOR d.o.o.“ na II. natječaju za podmjeru 8.5. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“, tip operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Cilj ovog projekta je modernizacija strojeva i opreme te povećanje proizvodnosti i učinkovitosti sustava pridobivanja drvne sječke, a istovremeno zaštita i očuvanje šumskih ekosustava.

Rezultat ovog projekta je nabavljena nova mehanizacija (1 utovarivač, 1 samohodni stroj za manipulaciju oblim drvom, 1 hvatalo s motornom pilom te 1 oprema za sušenje drvne sječke) koja je doprinijela povećanju proizvodnosti i učinkovitosti sustava pridobivanja drvne sječke, a samim time i doprinijela zaštiti i očuvanju šumskih ekosustava.
Za navedeni projekt, Moderatoru d.o.o. je dodijeljena potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 2.023.350,55 kn, od čega su 85% sredstva EU, a 15% sredstva RH.

Društvo Moderator d.o.o. je u 2020. godini ostvarilo bespovratna sredstva za Informatičko upravljački sustav u proizvodnji peleta u okviru poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2“; Referentna oznaka: KK.03.02.1.19

Naziv projekta: Informatičko upravljački sustav u proizvodnji peleta

Kratki opis projekta:
Provedbom ovog projekta poduzeće Moderator d.o.o. je osiguralo zamjenu dotrajalog sustava upravljanja proizvodnjom sa novim i suvremenim hardverskim i softverskim rješenjima koja omogućavaju stabilnost proizvodnje, kontrolu potrošnje energije, predviđanje kvarova, stabilnost proizvodnog pogona, daljnju nadogradnju proizvodnog sustava, smanjenje proizvodnih troškova i povećanje profitabilnosti u prozvodnji peleta. Nakon uspješne instalacije i testiranja, zaposlenici su bili obučeni za rad sa novim sustavom.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 460.000,00 kn sa PDV-om
Iznos sufinanciranja EU: 289.181,40 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 01. srpnja 2020 do 01. listopada 2020.

Kontakt osoba za više informacija: info@moderator.hr

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: https://strukturnifondovi.hr/en/nabave-lista/ikt-tehnologijom-do-konkurentnosti/

Tvrtka Moderator d.o.o. je u 2013. godini ostvarila bespovratna sredstva iz proračuna Republike Hrvatske koja su dodijeljena od strane HAMAG INVEST-a na pilot projektu „Poticanje energetske učinkovitosti“

U 2015. godini, tvrtka Moderator d.o.o. dobila je nagradu Ministarstva poduzetništva u kategoriji “Najbolji mali poduzetnik”.