PROIZVODNJA

Kogeneracijsko postrojenje

Kogeneracijsko postrojenje je istovremena proizvodnja električne i toplinske energije. Prilikom klasične proizvodnje električne energije, ostatak energije odbacuje se u okoliš kao otpadna toplina, dok u kogeneraciji ta toplinska energija postaje korisna. U našem slučaju, otpadna toplina koristi se za sušenje sječke u proizvodnji peleta. Zbog zakonskog okvira koji regulira stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije u RH, osnovano je društvo Lika Energo Eko d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, i društvo Moderator d.o.o. koja koristi toplinsku energiju za sušenje drvne sječke za proizvodnju peleta.

Proizvodnja peleta

Proces proizvodnje peleta

Proces proizvodnje peleta kreće otkoravanjem drvnih trupaca kako bi se odvojile nečistoće koje bi inače ušle u pelet, a koje se koriste u kotlu kogeneracije za proizvodnju toplinske i električne energije unutar društva Lika Energo Eko d.o.o.. Otkoreni drvni trupci zatim se sječkaju i transportiraju do sušare. Dobivena toplinska energija iz kotla kogeneracije koristi se za sušenje drvne sječke, kako bi se vlažnost sječke spustila sa 60-80% na 10% vlažnosti. Nakon sušenja, drvna sejčka se fino melje i transportira na prešanje peleta.

Prešanje se provodi preko valjaka i matrica preše za pelet, unutar koje se dodaje vodena para kao pripomoć drvnom škrobu u sječki radi povezivanja drvne tvari. Nakon prešanja, pelet se transportira na hlađenje kako bi se mogao u što kraćem roku pakirati u vreće od 15 kg ili u big-bag vreće od 1 tone. Tijekom cjelokupnog procesa prozivodnje peleta, ne koriste se nikakva dodatna veziva ili aditivi.

U 2015. godini, tvrtka Moderator d.o.o. dobila je nagradu Ministarstva poduzetništva u kategoriji “Najbolji mali poduzetnik”.